menu menu
 
門司港レトロ
門司港レトロ 門司港レトロは街並みがステキ!
門司港レトロ

บรรยากาศเมืองสวยๆจาก
Mojiko Retro

สถานที่ต่อไปที่พวกเรามาถ่ายภาพนิ่งกันก็คือย่าน
"Mojiko Retro" ที่บรรยากาศเมืองมีมนต์เสน่ห์
มาก
ให้ความรู้สึกเหมือนเดินทางย้อนยุคไปเมืองท่าสมัย
ก่อนเลย!

門司港レトロ
門司港レトロ 撮影風景

รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลา!

ถ่ายรูปด้วยฟีลไทม์สลิปกันหน่อย
ไฮ ชีสสส!! โอ้ว เมฆฝนครึ้มๆกำลังไล่มาแล้ว...
แล้วฝนก็ตกจนได้!
พี่ๆทีมงานถึงแม้จะเปียกโชกกันไปหมด แต่ก็ยังยิ้ม
สู้ถ่ายทำจนเสร็จภารกิจ!

門司港レトロ
門司港レトロ 撮影風景

ที่ "Mojiko Retro" มีของน่ารักๆเพียบเลยนะ!!
ลองไปตามหาโพสต์นี้กันดูน้าาา!!

門司港レトロ 撮影風景
วิดีโอเมสเสจจาก BNK48

【ข้อมูลทั่วไป】

ชื่อ : Mojiko Retro
ที่อยู่ : Minatomachi, Moji Ward, Kitakyushu City

เว็บไซต์

สถานีที่ใกล้ที่สุด :

สถานี JR Mojiko (เดินเท้าประมาณ 0 นาที)

Kitakyushu Film Commission

c/o Culture and Planning Division, Citizen Services,
Culture and Sports Bureau,
Kitakyushu City Hall, 1-1 Jonai, Kokurakita Ward,
Kitakyushu City 803-8501

Tel.: +81-93-582-2389
Fax: +81-93-581-5755

大庭産業 นโยบายความเป็นส่วนตัว (ลิงค์ภายนอกเว็บไซต์)